top of page

Vilkår og betingelser

1. Virksomhedsoplysninger
Pro-Ren A/S
Springstrup 7 
4300 Holbæk 
Danmark 

Telefon: +45 45 34 20 10  
E-mail: Info@proren.dk

Åbningstider 
Mandag-torsdag 07:00-15:00
Fredag 07:00:14:00
Weekend/helligdage - Lukket2. Priser og Betaling 
Ved aftale med Pro-Ren A/S vedrørende privatelabel produktion er alle priser eksklusiv moms. Betaling er pr. faktura hvor fristen er 30 dage netto. Overskrides frist for betaling, pålægges der X% rente pr. begyndt måned efter forfaldsdatoen. Rentesatsen vil fremgå i den sendte rykker.


3. Levering
Leveringsdato afhænger af ordrestørrelse, og derfor aftales dette ved dialog. Længere leveringstid kan forekomme, hvis der er tale om større ordre. Vi gør dog opmærksom på at vi vil gøre alt hvad vi kan for at du som kunde modtager dine produkter i god tid. 

Ved ordrestørrelse der må antages som værende i et omfang hvor Pro-Ren kan følge med, vil leveringen forekomme 5-10 dage efter aftale.


4. Ansvar
Der pålægges kun produktansvar fra vores side, hvis der forekommer beviser for at skaden eller fejlen er forsaget af produktionsfejl eller forsømmelse, af de personer som har haft et ansvar i processen.

Vi frasiger os ansvaret enhver form for økonomiske tab, tabt fortjeneste eller tidstab, hvis der forelægger dokumentation for at fejlen ikke er sket hos os.  
 
 

5. Databehandling 
Pro-Ren er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. 

Pro-Ren A/S
Springstrup 7 
Holbæk 4300 
CVR-nr. 30069935
Tlf. nr. +45 45 34 20 10 
Mail Info@proren.dk 


6. Beskyttelse af personlige oplysninger 
Hos Pro-Ren tager vi it-og datasikkerhed særdeles alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med den gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil udelukkende blive anvendt til det formål, som de blev indsamlet til, og de vil blive slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere opfylder vores legitime interesser.  

De indhentede personoplysninger vil udelukkende blive anvendt af medarbejdere der har et relevant samt nødvendigt formål med behandling heraf. Det vil sige at de kun anvendes i det omfang der er nødvendigt for at kunne servicere dig som kunde, eller for at overholde den lovgivning der gør sig gældende. 


7. Klagemuligheder
Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk Se yderligere kontakt oplysninger og mere om klage adgang på datatilsynets hjemmeside.
 
Ønsker du heller ikke længere at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen heraf, kan du også sende os en anmodning til Info@proren.dk


7. Ændringer 
Pro-Ren A/S forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelser ensidigt. Det betyder at vi uden enighed fra kunden kan ændre i handelsbetingelserne.  
bottom of page